آموزش لول سوئیچ دیاپازونی

آموزش لول سوئیچ دیاپازونی

آموزش لول سوئیچ دیاپازونی

Blog Article


لول سوئیچ های دیاپازونی (diapason level switch) مهم ترین سطح سنج ها در صنعت هستند
لول سوئیچ دیاپازونی -لرزشی نوعی سوئیچ کنترل سطح میباشند که در دو مدل موجود میباشند، یک مدل جهت کنترل سطح مواد جامد پودری و نوع دیگر جهت کنترل سطح سیالات مورد


لول سنج دیاپازونی بخاطر داشتن قطعه متحرک بیشتر برای مایعات، مواد سوختی مایع و روغن ها کاربرد دارند. اجزاء لول سوئیچ دیاپازونی، چنگالی. اساس و نحوه کار لول سنج ...
که از فناوری ارتعاش برای تشخیص مواد بصورت نقطه‌ای استفاده می‌کنند.
این تجهیزات عمدتاً در مایعات و جامدات پودری استفاده می شود که سبک بوده و امکان تشکیل توده های سنگین لول سوئیچ در آنها وجود ندارد.

Report this page